Verify Consulting AS ble etablert i 2011 med den hensikt å tilby varierte tjenester innen kvalitet og HMS til kunder innen norsk industri, on-/offshore og shipping industrien. Kundene vi jobber for er av forskjellig størrelse, og driver innenfor forskjellige bransjer. Dette gjør at våre konsulenter har opparbeidet seg en allsidig kompetanse som gjør at vi kan bistå kundene med å utarbeide et hensiktsmessig og effektivt styringssystem for HMS og Kvalitetsarbeidet.
Vi leverer tjenester til selskaper som har krav eller ønske om godkjenning i henhold til kjente standarder og regelverk som ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og sakkyndigvirksomhet (AT 706).
Våre tjenester kan benyttes uavhengig av om bedriften har etablerte systemer eller ikke.

Verify tilbyr rådgivning og konsulenttjenester ved etablering, vedlikehold og drift av systemer for selskaper som er/skal sertifiseres, eller som jobber i henhold til internasjonale standarder. 

Vi kan tilby bistand ved:

 • Etablering av kvalitetssystem (ISO 9001:2015)
 • Etablering av miljøstyringsystem (ISO 14001:2015)
 • Etablering av HMS system (Internkontrollforskriften, ISO 45001:2018)
 • Prosess effektivisering
 • Vedlikehold og administrering av etablerte systemer
 • Risikoanalyser i henhold til godkjente standarder og regelverk
 • Bistand i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse
 • Utarbeidelse av trendanalyser
 • Beredskap
 • Avviksbehandling
 • HMS vernerunder
 • Bistand med HMSK dokumentasjon i anbud/prekvalifisering
 • Rådgivning ved Achilles registrering/oppdatering
 • Kundetilfredshets undersøkelse
Vi utfører revisioner av:
 • Internkontrollforskriften
 • Norsok S-006
 • Miljøstyringssystemer (ISO 14001)
 • Kvalitetssystemer (ISO 9001)
 • HMS systemer (ISO 45001)
 • Opplæringsvirksomhet og sakkyndigvirksomhet iht. forskrift om administrative ordninger (AT 706)
 • Prosjekter
 • Leverandører