image

GAP analyser

Verify Consulting bistår bedrifter med Gap analyser av blant annet overgang fra tidligere ISO 9001 og 14001 versjoner til 2015 versjon.

En GAP analyse av bedriftens styringssystem vil hjelpe å avdekke områder med mangler som må implementeres for å etterleve kravene i nye versjoner av ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Andre relevante områder for gap analyse kan eksempelvis være, gap analyse av styringsystem før revisjoner eller tilsyn fra kunder, myndigheter eller sertifiseringsselskap, gap analyse av styringsystem mot NORSOK S-006 og/eller Achilles registrering, gap analyse mot internkontrollforskrift, eller arbeidmiljøforskrifter.

Ta gjerne kontakt hvis dere trenger råd så vil vi evaluere om din utfordring er noe vi kan hjelpe med.  

 

 

Tilbudsarbeid

Verify Consulting har lang erfaring med utarbeidelse av tilbud i henhold til tilbuds forespørsler for våre kunder. I vårt arbeid ser vi stadig at selskaper strever med å forstå hva kravene i tilbuds forespørselen (ITT) egentlig er, og hvordan selskapene vil at tilbudene skal utformes.

Det skal ofte ikke mer en et profesjonelt og riktig oppsett til for at ditt selskap blir videre med i evalueringen, akkurat som at et oppsett som ikke er i henhold til krav gjør at selskapet forkastes i første evalueringsrunde. 

I tillegg til utarbeidelse av tilbudsoppsettet kan vi bistå enten som tilbudsleder, eller med kvalitetskontroll av informasjon for å sikre at tilbud er satt opp riktig og innehar informasjon i henhold til krav i tilbuds forespørselen.

I Verify Consulting har vi lang erfaring med å tolke og jobbe med slike dokumentasjon fra selskaper som ExxonMobil, Statoil, Ocean Installer, DOF, Subsea 7, ENI, Maersk, BP, Halliburton, Technip, Det Norske, Aker, Baker Hughes, Schlumberger og mange flere.

Kvalitetssystem (ISO 9001)

Verify Consulting AS bidrar ved systembygging, revisjon, vedlikehold og drift av systemer for bedrifter som er/skal sertifiseres, eller som jobber i henhold til internasjonale standarder.

Ved noen anbudsinnbydelser kreves det at tilbyderne må være ISO 9001-sertifisert. Har man ikke dette kan man risikere å bli utestengt på formelt grunnlag uansett hvor gode produkter man har.

Et sertifikat er en enkel måte å dokumentere overfor andrepart at man har et komplett kvalitetssystem uten å måtte presentere hele styringssystemet.

Miljøsystem (ISO 14001)

Det blir stadig viktigere å kunne dokumentere sin miljøforpliktelse for norske og internasjonale selskaper. Ved å sertifisere seg i henhold til ISO 14001 viser man at en har et etablert og implementert miljøsystem på plass, samt at en forplikter seg til å forbedre sitt miljøarbeid.

Vi kan bistå ved etablering, implementering, revisjon og vedlikehold av miljøsystemer. 

HMS-System

Verify kan tilby rådgivning når det gjelder HMS krav i henhold til norske lover og forskrifter og mot internasjonale standarder som ISO 45001.

Vi kan hjelpe med å tilpasse HMS arbeidet til din bedrift. Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Vi kan bistå ved oppbygging, implementering og vedlikehold av HMS systemer. 


 

HMSK bistand

Små og mellomstore bedrifter har sjelden behov for en fulltids kvalitets- og HMS leder, like fullt er behovet for kompetansen der. Vår kjernevirksomhet er kvalitet og HMS. Derfor kan det være et fornuftig valg å overlate noe av dette arbeidet til oss. Vi kan bistå med å opprettholde et levende system som tilfredsstiller krav gitt i interne retningslinjer, fra kunde, eller i henhold til internasjonale standarder.

Internrevisjon

Verify har sertifiserte system revisorer som kan bistå din bedrift med gjennomføring av internrevisjoner. Vi har lang erfaring med revisjon på områder som kvalitet, miljø, HMS og sakkyndigvirksomhet. 

Vi kan også gjennomføre prosjektrevisjoner i henhold til krav gitt av kunder eller annen tredjepart.

Leverandørrevisjon

Verify har internasjonalt godkjente system revisorer som kan bistå din bedrift med oppfølging av underleverandører. Det settes stadig strengere krav til oppfølging av underleverandører både fra regelverk og fra industrien sin side.

Våre revisorer kan bistå med forbredelser så vel som gjennomføring og oppfølging av underleverandør revisjoner i inn- og utland.